<pre id="j5j9l"></pre>
   <pre id="j5j9l"><del id="j5j9l"><mark id="j5j9l"></mark></del></pre>
   <pre id="j5j9l"></pre>

   <p id="j5j9l"><ruby id="j5j9l"><mark id="j5j9l"></mark></ruby></p>
    <p id="j5j9l"></p>

     <p id="j5j9l"></p>
     <pre id="j5j9l"></pre><noframes id="j5j9l"><ruby id="j5j9l"></ruby>

       > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
       Chu? ti?ch Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh tra? l??i th? cu?a Chu? ti?ch danh d?? H??i ???ng Qua?n tri? C?ng ty Starbucks My?
        M?i nh?t:2021-01-14 18:16:05   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       Nga?y 6/1, Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh ?a? tra? l??i th? cu?a Chu? ti?ch danh d?? H??i ???ng Qua?n tri? C?ng ty Starbucks My? H?-v??t Xchu?t (Howard Schultz), khi?ch lê? ?ng va? C?ng ty Starbucks tiê?p tu?c pha?t huy vai tro? ti?ch c??c trong thu?c ?a?y h??p ta?c kinh tê? - th??ng ma?i Trung – My? va? pha?t triê?n quan hê? hai n???c.

       Trong th? tra? l??i, Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh nha?n ma?nh, Trung Qu??c m?? ra ch??ng ????ng m??i xay d??ng nha? n???c xa? h??i chu? nghi?a hiê?n ?a?i toa?n diê?n, ta?o kh?ng gian r??ng m?? h?n cho s?? pha?t triê?n ta?i Trung Qu??c cu?a doanh nghiê?p ca?c n???c trên thê? gi??i, trong ?o? co? ca?c doanh nghiê?p My? nh? C?ng ty Starbucks.

       白山人民广播电台_白山广播网