<pre id="j5j9l"></pre>
   <pre id="j5j9l"><del id="j5j9l"><mark id="j5j9l"></mark></del></pre>
   <pre id="j5j9l"></pre>

   <p id="j5j9l"><ruby id="j5j9l"><mark id="j5j9l"></mark></ruby></p>
    <p id="j5j9l"></p>

     <p id="j5j9l"></p>
     <pre id="j5j9l"></pre><noframes id="j5j9l"><ruby id="j5j9l"></ruby>

       > vietnamese > Tin t?c > V?nh b?c b? > Trung tam h?i viên
       Doanh nghiê?p Trung Qu??c va? Ma-lai-xi-a ky? th?a thu?n h??p ta?c v??c-xin ng??a COVID-19
        M?i nh?t:2021-01-13 17:45:41   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       Nga?y 12/1, C?ng ty Pharmaniaga - doanh nghiê?p nhà n??c c? l?n v? y d???c Ma-lai-xi-a ?a? ky? hiê?p ?i?nh h??p ta?c v??c-xin ng??a COVID-19 v??i C?ng ty Sinovac Trung Qu??c. Theo hiê?p ?i?nh, C?ng ty Sinovac se? t??ng b???c cung ca?p 14 triê?u liê?u ba?n tha?nh pha?m v??c-xin ng??a COVID-19 cho Ma-lai-xi-a, h??p ta?c v??i C?ng ty Pharmaniaga hoa?n tha?nh sa?n xua?t khau cu?i v??c-xin ta?i Ma-lai-xi-a.

       Hai c?ng ty ?a? ky? th?a thu?n qua hình th?c tr?c tuy?n. B?? tr???ng Qu??c pho?ng Ma-lai-xi-a Y-a-a-c?p, B?? tr???ng Y tê? át-ham, B?? tr???ng Khoa ho?c, C?ng nghê? va? Sa?ng t?o Khai-ri ?a? tham gia lê? ky? th?a thu?n ta?i Cu-a-la L?m-p?.

       B?? tr???ng Khai-ri cho biê?t, Chi?nh phu? Ma-lai-xi-a ba?y to? ha?i lo?ng ???i v??i s?? liê?u th?? nghiê?m lam sa?ng cu?a v??c-xin Sinovac, s??p ky? thoa? thua?n mua v??c-xin v??i C?ng ty Sinovac va? Pharmaniaga, mong c? quan gia?m sa?t y d???c Ma-lai-xi-a s??m c?p phe?p s?? du?ng.

       白山人民广播电台_白山广播网